PREVENTIVNÍ PROGRAMY POLICIE ČR A KPPP ZLÍN

Žáci naší školy se tradičně účastní programů, které jsou zaměřeny na primární prevenci v různých oblastech.

Pan nprap. Ivan Mikulka od Policie ČR si připravil setkání pro 2., 5. a 8. třídu.
V programu „POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD“ představil druháčkům práci Policie ČR. Společně hledali rozdíly mezi pořádkovým a dopravním policistou, připomněli si pravidla bezpečného chování v silničním provozu nebo postup při používání linky tísňového volání.

„ (NE)BEZPEČNÝ INTERNET“ si vyslechli žáci 5. třídy. Program se zaměřil na nebezpečí spojená s používáním komunikačních prostředků /sociálních sítí. Žáci dostali preventivní doporučení, jak se nestát obětí protiprávního jednání a co dělat, když se stanou obětí internetové kriminality.

Žáci 8.třídy řešili téma „TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI MLÁDEŽE“. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, jaké jsou nejčastější druhy protiprávního jednání, se kterými se mladí lidé můžou setkat a jaká je jejich legislativní úprava.

Metodik prevence  z KPPP Zlín Mgr. Ondřej Plaček strávil dopoledne s žáky 3. a 4. třídy, zaměřil se na primární prevenci v oblasti Virtuálního světa.   „ On- line ZOO“ přiblížila třeťákům hravou a zábavnou formou pravidla bezpečného chování na internetu. Program pro 4. třídu – „Nástrahy virtuálního světa“ zmapoval , co je kyberprostor a zásady bezpečného chování.

Mgr. Hana Čechová