Vánoční přehazovaná

Ve středu 21. 12. 2022 se v tělocvičně sešly dívky 2. stupně na tradiční vánoční turnaj v přehazované. Turnaje se zúčastnily 4 týmy, které soutěžily s obrovským nasazením i s bojovným pokřikem. Velká podpora probíhala také z řad diváků, kteří povzbuzovali své spolužačky k lepším výkonům. První místo získal tým „Zabijáci”, který byl tvořen dívkami ze 7. třídy, druhé místo vybojovaly „Plešky” z 8. třídy a 3. místo připadlo „Prcinkám drtičkám kostí” z 9. třídy. Vítězkám gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za napínavé sportovní utkání a skvělou podívanou.
P. Gabrielová

Fotky