Dýňobraní

Podzimní nálada se rozhostila i u nás ve školní družině. Všude kolem nás se objevily dýně. Které se na nás usmívaly. Děti vytvářely krásné obrázky, které ozdobily chodbu školní družiny. Děti si procvičily jemnou motoriku a práci s papírem, lepení a stříhání.

Pavla Kašpárková

Pečení svatomartinských rohlíčků

Ve školní kuchyňce jsme pekli svatomartinské rohlíčky. Krásně nám to potom vonělo ve školní družině. Děti pečení baví, i když je to trochu náročnější s tolika cukráři v takové malé kuchyňce, ale vždycky to zvládneme na výbornou. Co si děti napečou, to si potom společně sníme ve družině.

Pavla Kašpárková

„Zdravá 5“

Žáci 1.- 5. třídy se v průběhu měsíce listopadu zapojili do celorepublikového vzdělávacího programu „Zdravá5“. Program se zaměřuje na zdravý životní styl, především na oblast zdravé stravy.

Paní „Lektorka“ měla připravená různá témata, vše zajímavou a interaktivní formou, která všechny žáky moc bavila.

První a druhá třída si prošla „Školou Zdravé5“. Děti se seznámily s maňásky Péťou a Evičkou, pomáhaly jim určovat, které potraviny jsou pro naše tělíčko zdravé a které naopak ne. Hádaly ovoce a zeleninu po hmatu, plnily ve skupinkách úkoly ze Zdravého talíře a naučily se písničku o mrkvičce.

Třetí,čtvrtá a pátá třída se věnovala tématu  „Nakupování se Zdravou5“.

Na závěr žáci dostali vysvědčení Zdravé5, plakáty do třídy a recepty na veselé a zdravé svačinky.

Hana Čechová

Odkaz na fotografie

Slavnostní předávání Slabikářů

Naši malí prváčci se v úterý 22. listopadu vypravili na „obyčejně neobyčejnou“ návštěvu knihovny. Přivítala je teta Pavlínka, která pro  ně měla tajuplnou zprávu! V knihovně řádí skřítci a loupežníci Juráš a Ondráš z halenkovské pověsti. Ukradli poklad, který teď  musí společnými silami najít a zachránit. Děti se ponořily do světa fantazie. Krásně spolupracovaly na plnění různých úkolů a překonávání překážek. Nelehká cesta je zavedla až k samotnému pokladu ukrytému v knihovně. Současně musely prokázat, že už zvládnou přečíst písmena, slabiky a slova. Odměnou jim byla truhlice plná Slabikářů, aby se mohly naučit tomu největšímu bohatství – čtení. Krásné dopoledne jsme si všichni moc užili !

Čtu ze Slabikáře

Už se měním na čtenáře,

začínám číst ze Slabikáře.

Napřed slovo, potom větu,

brzy porozumím světu.

Rychle pojď si se mnou číst,

                                                                                                      obrátíme další list.

Hana Čechová

Stroje Leonarda da Vinci – exkurze žáků 4. a 5. třídy

Ve čtvrtek 24. 11. jsme se vydali do Technického muzea v Brně, kde jsme mohli vidět více než padesát modelů da Vinciho strojů, které byly vytvořeny podle jeho plánů a návrhů. Nejvíce nás bavilo, že jsme si mohli spoustu strojů „na vlastní ruce“ vyzkoušet (třeba kuličkové ložisko nebo setrvačník). Líbilo se nám také parní dělo nebo samohybný vozík. Zaujaly nás i reprodukce slavných da Vinciho obrazů, nejvíc Mona Lisa. Po vydatné svačině jsme se přesunuli do technické herny, kde jsme se mohli zábavnou formou seznámit s různými zákony fyziky.

Petra Barcuchová

Odkaz na fotogalerii