Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Projekt sedmé třídy k úvodu do českého jazyka.

Žáci pracovali s výpočetní technikou, ve skupinách pracovali se slovníky. Společně vytvořili pětijazyčný slovník tematicky spojený se školním prostředím.
Dozvěděli se informace o jazykových rodinách a uvědomili si význam znalosti jazyků.
Mgr. Pavla Manová

Fotogalerie