Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

1. září proběhlo v parčíku u nové školy slavnostní zahájení školního roku 2022/2023. Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková srdečně přivítala učitele, správní zaměstnance, hosty, rodiče a žáky, včetně 20 nových prvňáčků. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili hosté starosta obce p. Jaromír Blažek, místostarosta obce Bc. Karel Platoš a zástupce SRPŠ p. Robert Hruban. Paní ředitelka předala nejmladším školákům pamětní listy a v nově zrekonstruované první třídě na ně čekaly balíčky s dárky od SRPŠ, nové učebnice a učební pomůcky.
ZŠ Halenkovice navštěvuje k 1. 9. 2022 celkem 196 žáků.
Všem žákům i učitelům přejeme úspěšný a ničím nerušený školní rok 2022/2023.

Mgr. Olga Idesová

Fotografie

Modernizace 1. třídy

Na staré škole probíhala o letošních prázdninách modernizace učebny prvního ročníku a chodby v přízemí. Z tohoto důvodu bylo třeba vystěhovat celou první třídu, což proběhlo již na konci června. A hned začátkem července to vypuklo… Zasekávalo se do zdí vedení plynového topení, odstraňovalo se staré obložení na chodbě, vyměňovala se podlahovina, brousily a obnovovaly se původní dlažby na chodbě, odstraňovaly se vrstvy starých výmaleb, budovaly se podhledy, modernizovalo se osvětlení, vyměňovaly se dveře na chodbě, malovalo se, natíralo se, instalovaly se nové magnetické nástěnky, vyráběl se nový nábytek do rekonstruované učebny a další práce. Bylo pro mě někdy opravdu náročné skloubit všechna řemesla tak, aby na sebe navazovala. A že jich nebylo málo. Sešly se profese instalatérské, zednické, obkladačské, elektrikářské, podlahářské, malířské, natěračské, stolářské a jiné. Naštěstí všichni řemeslníci byli velmi vstřícní a práce mohly pokračovat v plánovaném harmonogramu, i když ještě dva dny před zahájením školního roku to vůbec nevypadalo, že prvňáčky budeme moci přivítat v nové učebně. Vše se však podařilo, ale v průběhu září budou probíhat ještě dokončovací práce a to hlavně na chodbě.
Velké poděkování patří všem řemeslníkům, kteří se na modernizaci prostor na staré škole podíleli. Dále je třeba poděkovat vedení obce v čele se starostou obce p. Jaromírem Blažkem za poskytnuté finanční prostředky a také za uvolnění pracovníků obce, kteří vypomáhali panu školníkovi při náročnějších pracích. V neposlední řadě slova díků a uznání patří Ing. Arch. Zuzaně Šaláškové za vizualizaci nově modernizovaných prostor a také za to, že mi byla nápomocna při řešení mnoha problémů, které se v průběhu výstavby vyskytly.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Fotografie