Školní akademie

Rok se s rokem sešel a žáčci od pátých tříd po devátou se pod vedením svých třídních učitelek zhostili náročného, ale veselého úkolu-nácviku na školní akademii spojenou se slavnostním vyřazováním deváté třídy.

Celá tato akce vypukla 28.6.2022 od 16.hodiny na Obecním úřadě v Halenkovicích. Třídy si připravily vystoupení, se kterými se rozloučily se školním rokem, ale také s odcházejícími deváťáky.

Program zahájila 5.A, která si připravila hudební vystoupení v podobě dvou anglických písniček. Poté jsme zhlédli pohádku O perníkové chaloupce v zcela netradičním moderním zpracování. Nejen prací je člověk živ, zábava je pro život stejně důležitá…Tak se zamysleli žáci 6. třídy a předvedli nám, jak se asi lidé bavili v minulých dobách. Vypukla evoluce zábavy v novém pojetí. Žáci 7. třídy si připravili komické scénky Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera, které pobavily i po třiceti letech. Své vystoupení uzavřeli písní Jarka Nohavice-Hlídač krav za doprovodu Daniela Očadlíka a Tobiáše Plisky.

Na řadu přišla první část vystoupení žáků 9.třídy, která se vyřádila v hudební parodické kreaci, při níž si zatančila, zacvičila a pobavila. A to nebyli jediní, 8.třída ztvárnila několik nejznámějších es a hitů českého i světového hudebního světa. Všichni poznali známé tváře , úsměv nechyběl u žádného vystoupení.

Všechny třídy se svými vystoupeními rozloučily a daly opět slovo našim deváťákům, kteří všechny dojímali s písní Děti ráje. Touto písní začal slavnostní program spojený s vyřazováním a šerpováním absolventů ZŠ a MŠ Halenkovice. Svá slova si vzali p.starosta J.Blažek, p. ředitelka M.Kašíková a třídní učitelka B.Ambrožová a absolventům popřáli hodně zdarů a úspěchů v novém životě.  Poté se děti rozloučily s písní na rtech, neboť jejich hvězdy nad Halenkovicemi budou zářit dál a žádná srdce nebudou zhasínat. Budiž-Srdce nehasnou v závěrečném pojetí žáků 9.třídy.

Mgr. Bohdana Ambrožová

generálka, vystoupení pro ZŠ a MŠ

vystoupení pro veřejnost

slavnostní vyřazení vycházejících žáků

setkání vycházejících žáků se starostou

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 16. června se děti a jejich nejmilejší maminky, tatínkové a ostatní příbuzní a známí sešli slavnostně naladění v sále Obecního úřadu Halenkovice. Konala se totiž významná událost v životech školkových dětí – pasování předškoláků na školáky. Jelikož letošní třída předškoláků je plná energie, secvičili s paní učitelkami živelné aktivní pásmo inspirované přírodními živly.  Na pódium vtrhly jako divoká bouře za zvuků hudby Antonia Vivaldiho – Letní bouře, ovšem v moderním podání s elektrickou kytarou. Děti rozvířily horký letní vzduch tancem s pet lahvemi naplněnými vodou až se obecní úřad otřásal. Následně přišlo zklidnění za zvuků deště a rockové hudby, při kterém děti měly možnost se více pohybově vyjádřit. Kdo by po těchto skladbách měl ještě pochybnosti o kvalitách našich dětí, povyprávěly holčičky básničku Jiřího Žáčka – K čemu jsou holky na světě. A aby to klukům nebylo líto, přispěli i oni básničkou Jiřího Žáčka – Páni kluci jsou tu k tomu, aby svět byl veselý … Celé pásmo pak děti završily písní o zlaté rybce, ve které vyjádřily přání, aby zde byly rychle prázdniny (což se jim velmi rychle splnilo). A pak už se stala ta dlouho očekávaná věc – pasování na školáky! Kdo odvážně prošel dešťovou balonkovou branou, ten mohl být povýšen do stavu školáckého! Nezbývá tedy než našim milým dětem popřát, ať jim celý život prší jen štěstí, ať se jim i bez zlaté rybky splní tisíce přání a ať těch bouří, z nichž jedna opravdová se jim jejich tancem podařila přivolat, ať je těch životních bouří co nejméně!

Fotky zde