Ukončení školního roku 2021/2022

Fotky

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 proběhlo již tradičně v parčíku u nové školy za přítomnosti všech žáků, pedagogických pracovníků školy a starosty obce p. Jaromíra Blažka. Tato malá slavnost byla zahájena českou hymnou. Poté se ujal slova starosta obce, který všechny pozdravil a popřál krásné prázdniny i dovolenou. Následoval projev ředitelky školy PaedDr. Marie Kašíkové, která všechny přítomné přivítala a krátce zhodnotila právě uplynulý školní rok.

Zdálo by se, že letošní rok už konečně proběhl bez koronavirových restrikcí, ale přesto, že školy už nebyly v tomto období plošně zavřeny, určitá omezení se přece objevila. Školní rok začal povinným testováním všech školáků a zaměstnanců školy. Takže i naši prvňáčci se museli nejdřív otestovat, aby mohli být společně přivítáni v první třídě. Teprve potom mohli usednout společně do lavic. Povinné testování probíhalo i v dalších týdnech, a tak se stalo, že kvůli pozitivním testům některých dětí nebo učitelů se třídy dostávaly do karantény, což znamenalo, že musely být po určité období na online výuce, která byla kombinována s prezenční výukou. Žáci se tak v některých předmětech učili oběma způsoby a to bylo pro učitele hodně náročné. Mnohé třídy přešly z rozhodnutí KHS Zlín do karantény i opakovaně. Nejhorší situace byla v listopadu, kdy onemocnělo více než polovina učitelů a škola jen velmi těžce zajišťovala výuku. Přes veškeré výše uvedené problémy jsme školu nezavřeli a snažili jsme se zajistit žákům výuku, i když to v průběhu celé zimy bylo opravdu velmi těžké období.

Nemocnost žáků i ostatních zaměstnanců byla v tomto školním roce opravdu zcela mimořádná, ale i přes tuto skutečnost se nám podařilo  zajistit mnoho tradičních i nových školních akcí. Uvádím alespoň některé z nich: pasování druháčků na čtenáře, podzimní i jarní sběr papíru, exkurze do Českého Krumlova, do Planetária Brno, do Osvětimi, na Dlouhé stráně, adaptační vycházky všech třídních kolektivů, Dětská policie, lyžařský výcvik pro žáky 8. ročníku, plavecký výcvik pro žáky 2. – 4. ročníku, dopravní výchova pro děti na 1. stupni, předávání Slabikářů našim prvňáčkům, mobilní planetárium, spaní žáků 5. ročníku v místní knihovně, rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka, výchovný koncert cimbálové muziky Réva, Český den proti rakovině, 3D promítání, mikulášská nadílka, divadelní představení žáků 8. a 9. ročníku O šípkové Madlence, návštěvy knihovny místní, napajedelské i zlínské, školní výlety, Dětský den ve spolupráci s místními spolky, příprava dárků pro ukrajinské děti pod názvem Krabice od srdce, ukázky práce Policie ČR, předtančení žáků 8. a 9. ročníku na plese SRPŠ, poznávací a jazykový pobyt osmáků a deváťáků v Anglii, Akademie žáků 5. – 9. ročníku se slavnostním rozloučením a šerpováním žáků 9. ročníku a v neposlední řadě dnešní společné setkání.

Během právě uplynulého školního roku se žáci naší školy účastnili mnohých soutěží: přírodovědný KLOKAN, Mladý chemik, Pythagoriáda, matematický KLOKAN, olympiády, vánoční turnaj v přehazované a basketbalu, jízda zručnosti na kole, četné florbalové turnaje, recitační a výtvarné soutěže a mnoho dalších.

Škola pokračovala v účasti na projektech: Šablony III /doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní kluby, asistentka v mateřské škole, projektové dny ve škole i mimo školu – například práce s roboty pro žáky 5. ročníku/, projekt Škola v pohybu, projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol a aktivní účast v MAP Otrokovice, kdy naše MŠ získala kvalitní dřevěnou stavebnici pro děti.

Tato malá slavnost pokračovala oceněním knižními odměnami od třídních učitelů nejlepším žákům v jednotlivých třídách. Byla také vyhodnocena nejlepší žákyně školy se ve školním roce 2021/2022. Stala se jí Klára Valentíková, která byla starostou obce odměněna věcným darem.

Mgr. Libor  Lízal odměnil deset nejlepších sběračů za výborné výsledky ve sběru starého papíru. Mgr. Petra Barcuchová vyhodnotila nástěnkovou dopravní soutěž na staré škole a odměnila pět nejlepších řešitelů. Všichni herci pohádkového představení O princezně Madlence dostali odměnu od režisérky Mgr. Marcely Palúchové.

V průběhu celého školního roku aktivně pracoval žákovský parlament, který mimo jiných aktivit organizoval zajímavé pátky s názvy: Den bez batohů, Plesový den, Teplákový den, Pyžamový den a jiné. Tyto aktivity vyhodnotila Mgr. Pavla Manová a ocenila všechny aktivní žáky v této činnosti.

Závěr slavnostního setkání patřil poděkování nejen pedagogickým pracovníkům za náročnou práci v průběhu celého právě uplynulého školního roku , ale také všem správním zaměstnancům, bez kterých by jen stěží mohla být zajištěna normální výuka.  Poděkování si zasloužila i knihovnice p. Pavlína Bieberlová, která zorganizovala mnoho pěkných a zajímavých akcí pro naše školáky. Velké poděkování je třeba vyslovit vedení obce v čele se starostou obce p. Jaromírem Blažkem za skvělou spolupráci, obrovskou podporu halenkovického školství ve všech oblastech, finanční podporu dojíždějícím učitelům a také za finanční příspěvek ve výši 10 000 korun pro každého žáka na jazykový pobyt v Anglii.

Přeji našim žákům i zaměstnancům krásné a klidné prázdniny, žákům 9 ročníku brzké začlenění do nových kolektivů na středních školách a učilištích. Zároveň vyslovuji naději, že naši deváťáci nezapomenou, že základy svého vzdělání, v němž budou i nadále pokračovat, získali v naší halenkovické škole.

 Marie Kašíková, ředitelka školy

Fotky

 

Umístění našich žáků na střední školy 2022

Bařinková Barbora – Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií Zlín, multimédia a digitální design
Berzedyová Jana – Střední zdravotnická škola Kroměříž, praktická sestra
Bieberle František – Střední škola letecká Kunovice, letecký mechanik avionik
Daňková Nikola – Obchodní akademie Uherské Hradiště, obchodní akademie
Dujíček Marek – Gymnázium Otrokovice, gymnázium
Gabrhelík Vojtěch – Academic School Uherské Hradiště
Juřena Lukáš – Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, mechanik seřizovač
Kapitán Dominik – Střední průmyslová škola Otrokovice, elektrikář
Kašná Karolína – Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, cukrář
Kubičíková Markéta – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, gymnázium
Kučerová Aneta – Střední škola podnikatelská a VOŠ Zlín
Linhartová Kateřina – Střední škola oděvní a služeb Vizovice, fotograf
Marcaník Lukáš – Střední škola letecká Kunovice, letecký mechanik – mechanik letadel
Mikešová Michaela – Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, ekonomika a podnikání
Surý Tomáš – Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, mechanik seřizovač
Valentíková Klára – Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, veterinářství
Vilímková Nela Veronika – Obchodní akademie Kroměříž, informační technologie
Vycudilíková Nikola – Střední škola oděvní a služeb Vizovice, kadeřnice
Žalčík Filip – Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, mechanik seřizovač

Prospěch a chování za 2. pololetí šk. roku 2021/2022

Školní družina
Celkem přihlášeno: 50 dětí
Ranní družina: celkem 32 dětí
Odpolední družina:
1. oddělení: vychovatelka: Blanka Stuchlíková
celkem 25 dětí (1. třída – 15 dětí, 2. třída – 10 dětí)
2. oddělení: vychovatelka: Mgr. Pavla Kašpárková
celkem 24 dětí (2. třída – 12 dětí, 3. třída – 10 dětí, 4. třída – 2 děti)

1. třída, třídní učitel: Mgr. Hana Čechová
Počet žáků: 17 (6 chlapců,11 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 17 žáků
samé jedničky:
Jiří Čevela, Sofie Daňková, Eliška Drábková, Eliška Mészáros, Sofie Hamerníková, Lucie Hubáčková, Diana Chochulová, Zuzana Janušková, Jan Kučera, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, Marianna Pavelka, Jiří Sudolský, Radek Šurmánek, Lenka Zapletalová
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Sofie Daňková, Diana Chochulová, Eliška Mészáros, Marianna Pavelka, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, Lenka Zapletalová
Panel cti:
Diana Chochulová – za aktivitu, výborný prospěch a pěkné chování

2. třída, třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahamová
Asistent pedagoga: Marta Moučková
Počet žáků: 23 (12 chlapců, 11 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 21 žáků
samé jedničky:
Daniel Flora, Daniel Hanáček, Sára Horková, Petr Huleja, Edita Jánošíková, Sofie Kašparová, Lucie Kedrová, David Kocourek, Marek Machala, Eva Pechtorová, Eliška Trvajová, Zlata Trvajová, Tomáš Urban, Alex Vachuta, Ela Vičánková
prospěli: 2 žáci
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
David Kocourek, Tomáš Urban, Alex Vachuta, Daniel Flora, Lucie Kedrová,
Panel cti:
Lucie Kedrová – za výborný prospěch

3. třída, třídní učitel: Marta Skýpalová
Počet žáků: 16 (6 chlapců, 10 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 14 žáků
samé jedničky:
Jakub Čányi, Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová, Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Sára Zapletalová
prospěli: 2 žáci
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Jakub Čányi, Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová,
Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Sára Zapletalová
Panel cti:
Jakub Čányi – za výborný prospěch a plnění si svých školních povinností

4. třída, třídní učitel: Mgr. Petra Barcuchová
Počet žáků: 20 (14 chlapců, 6 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 16 žáků
samé jedničky:
Filip Dundálek, Noemi Frolíková, Samuel Hanáček, Vladimír Hladil, Aneta Jánošíková, Samanta Petrášová, Jiří Janeček
prospěli: 4 žáci
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Noemi Frolíková, Aneta Jánošíková, Samanta Petrášová,
Tobias Kocáb, Vladimír Hladil, Jiří Janeček
Panel cti:
Vladimír Hladil – výborný prospěch, aktivní ve vyučování

5.A třída, třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková
Asistent pedagoga: Veronika Miklášová
Počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 10 žáků
samé jedničky:
Roman Slezák
prospělo: 6 žáků
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Hana Machalová, Roman Slezák, Ema Kedrová, Petr Gabrhelík
Panel cti:
Hana Machalová – velmi dobrý prospěch, pozitivní přístup

5. B třída, třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová
Počet žáků: 15 (6 chlapců, 9 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 9 žáků
samé jedničky:
Pavlína Fürstová, Zuzana Surá
prospělo: 5 žáků
neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Veronika Vičánková, Amálie Sudková, Zuzana Surá, Kristian Kocáb, Tereza Kašíková
Panel cti:
Tereza Kašíková – za celkový kladný přístup ke školním povinnostem, práci pro třídu

6. třída, třídní učitel: Mgr. Libor Lízal
Asistent pedagoga: Blanka Stuchlíková
Počet žáků: 24 žáků (10 chlapců, 14 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 14 žáků
samé jedničky:
Šárka Bařinková, Johana Hladilová, Hannah Kovalovská, Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Rostislav Trvaj
prospělo: 10 žáků
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Šárka Bařinková, Johana Hladilová,Helena Hrubanová, Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská, Rostislav Trvaj
Panel cti:
Hannah Kovalovská – za výborný prospěch a vzorné chování

7. třída, třídní učitel: Mgr. Monika Urbancová
Počet žáků: 26 (19 chlapců, 7 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 14 žáků
samé jedničky:
Petr Kvapil, Petra Mrázková, Norbert Pešl, Tobiáš Pliska
prospělo: 11 žáků
neprospěl: 1 žák
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Petr Kvapil, Tobiáš Pliska, Daniel Očadlík, Jakub Šimík, Ludmila Juřenová, Jiří Musil, Norbert Pešl, Petra Mrázková
Panel cti:
Ludmila Juřenová – za výborný prospěch a pěkné chování

8. třída, třídní učitel: Mgr. Pavla Manová
Počet žáků: 26 (14 chlapců, 12 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 9 žáků
samé jedničky:
Leona Prokopová, Roman Vašíček
prospělo: 16 žáků
neprospěl: 1 žák

Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Roman Vašíček, Leona Prokopová, Kateřina Železníková
Panel cti:
Kateřina Železníková – za snahu, píli, ochotu, práci pro třídu a zlepšení studijních výsledků

9. třída, třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová
Počet žáků: 19 (8 chlapců, 11 dívek)
Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 7 žáků
prospělo: 12 žáků
Pochvala třídního učitele a knižní odměny:
Markéta Kubičíková, Aneta Kučerová, Barbora Bařinková, Jana Berzedyová, Nikola Daňková
Panel cti:
Markéta Kubičíková – za příkladnou práci pro třídu, vynikající prospěch

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY:
Klára Valentíková – za výborný prospěch, vzorné chování, reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách během celé školní docházky

Chování:
Za druhé pololetí bylo na prvním a druhém stupni celkem uděleno: 15 napomenutí třídního učitele a 3 důtky třídního učitele.
A to za: nekázeň o přestávkách, za nekázeň a vyrušování při výuce, za neplnění školních povinností, za porušování školního řádu.

Mgr. Olga Idesová

Policie ČR na naší škole

Poslední den před vysvědčením čekalo na žáky 1. – 4. třídy zajímavé a poučné dopoledne. Do školy přijeli zástupci preventivního oddělení Policie ČR a Městské policie Napajedla. Všechny děti bedlivě a tiše poslouchaly zajímavosti o jejich práci.  Policisté také předvedli všechno své vybavení – pouta, ochranné přilby, štíty, vybavení zásahové jednotky, neprůstřelné vesty a  spoustu dalších  nezbytností. Děti si mohly  zblízka prohlédnout  policejní vozidla, jejich vybavení i se do nich posadit. Po zodpovězení spousty otázek se dětmi rozloučili malým dárkem. Součástí povídání bylo i průběžné preventivní poučení, jak se bezpečně chovat doma i na ulici, jak se zachovat v určitých ohrožujících situacích a jak si bezpečně užívat očekávaných prázdnin.

Hana Čechová

Fotky