Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhlo vzhledem k nepříznivému počasí ve třídách. Žáci 2. – 9. ročníku zahájili nový školní rok se svými třídními učiteli. Prvňáčky i jejich rodiče přivítali ve třídě v budově staré školy třídní učitelka Mgr. Hana Čechová, ředitelka školy PaedDr. Marie Kašíková, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Olga Idesová, starosta obce p. Jaromír Blažek, místostarosta obce Bc. Karel Platoš a zástupkyně SRPŠ paní Eva Janečková. Malí školáci dostali učebnice a učební pomůcky, svačinové boxy, od SRPŠ dárkové balíčky a ředitelka školy jim jako památku na tento pro ně významný den předala pamětní listy.
Mgr. Olga Idesová

Žáci 1. třídy – na fotce zleva:
Marianna Pavelka
Radek Šurmánek
Matěj Mišurec
Zuzana Janušková
Lenka Zapletalová
Jan Kučera
Diana Chochulová
Lucie Hubáčková
Amálie Navrátilová
Sofie Hamerníková
Eliška Mészáros
Eliška Drábková
Sofie Daňková
Klára Prachařová
Tomáš Mihál
Jiří Sudolský
Jiří Čevela

Pracovníci ZŠ

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Ředitelka školy: PaedDr. Marie Kašíková
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Olga Idesová

Učitelé:
Mgr. Dagmar Dudíková
Mgr. Petra Gabrielová
Mgr. Pavla Kašpárková
Počty žáků a třídní učitelé ve školním roce 2021/2022:
1. třída – 17 žáků – Mgr. Hana Čechová
2. třída – 23 žáků – Mgr. Tereza Abrahamová
3. třída – 16 žáků – Marta Skýpalová
4. třída – 20 žáků – Mgr. Petra Barcuchová
5.A třída – 16 žáků – Mgr. Pavla Svitáková
5.B třída – 15 žáků – Mgr. Marcela Palúchová
6. třída – 25 žáků – Mgr. Libor Lízal
7. třída – 26 žáků – Mgr. Monika Urbancová
8. třída – 25 žáků – Mgr. Pavla Manová
9. třída – 18 žáků – Mgr. Bohdana Ambrožová
Celkem 201 žáků.

Asistentky:
Blanka Stuchlíková
Marta Moučková

Vychovatelky školní družiny:
Mgr. Pavla Kašpárková
Blanka Stuchlíková

Provozní zaměstnanci:

Účetní:
Jana Doležalíková
Školník:
Marek Hildebrand

Uklizečky:
Anežka Horková
Libuše Pospíšilová
Jarmila Baránková

Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny:
Jarmila Gabrhelíková
Kuchařky:
Pavla Vlková
Anetta Súkupová
Iveta Pšenčíková
Jana Langerová