Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 Základní školy a Mateřské školy Halenkovice proběhlo ve středu 30. 6. 2021 v 8:00 hod. v parčíku u nové školy.
Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková přivítala všechny přítomné a poděkovala žákům i všem zaměstnancům za náročnou práci během tohoto netradičního školního roku. Poděkování směřovalo i k zástupcům obce Halenkovice za podporu a pomoc při rekonstrukci v MŠ. Pozvání na zahájení školního roku přijali pan starosta Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš, kteří spolu s třídními učiteli předali knižní odměny žákům oceněným za celoroční svědomitou práci a výborné výsledky.

Pan starosta Jaromír Blažek předal nejlepšímu žáku školy Danielu Juřenovi věcný dar.

Třídní učitelé rozdali vysvědčení žákům ve svých kmenových třídách, rozloučili se s nimi a popřáli jim krásné prázdniny.

Mgr. Olga Idesová

Fotografie zde

Slavnostní rozloučení s deváťáky v obřadní síni OÚ Halenkovice

Je pondělí 28. 6. 2021 9:00. Paní ředitelka, její zástupkyně, třídní učitel a jeho 17 žáků přivítáni starostou a jeho zástupcem vstupují do obřadní síně OÚ Halenkovice. Vstupují s očekáváním důstojného rozloučení žáků IX.třídy s povinnou školní docházkou na halenkovické škole. Po projevech zástupců školy i obce nastává dekorování žáků šerpou absolventa, při kterém obdrží i pamětní list. Současně s tím se všichni zúčastnění dozvědí na které střední škole a jakému oboru se budou žáci věnovat. Na konci oficiální části se sympatickým způsobem za celou třídu loučí Kateřina a Adamem.
Poté už následovala neformální část setkání. Občerstvení, které v tento horký letní den přišlo vhod. Potěšily i dárkové upomínkové předměty. Trocha vzpomínání, debaty účastníků, ale i upřímně míněné dotazy starosty jak si děti představují budoucí život v obci. Pro všechny byla zajímavá též prohlídka nově rekonstruovaných prostor budovy OÚ.
A tak se před polednem vraceli žáci a pedagogové do školy s pocitem příjemně stráveného dopoledne, ale hlavně s vědomím, že budoucnost vycházejících žáků školy není představitelům obce lhostejná.

Mgr.L.Lízal

Fotografie na rajče