Prezenční výuka v rotačním režimu pro 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci!

Ve čtvrtek 6. 5. rozhodla vláda ČR, že od 10. 5. 2021 bude umožněna prezenční výuka v rotačním režimu i pro 2. stupeň základních škol ve Zlínském kraji a to při dodržení všech protiepidemiologických opatření.  To znamená, že v naší škole nastoupí do školy v týdnu 10. – 14. 5.  žáci 6. a 8. ročníku.

V dalším týdnu 17. – 21. 5. budou mít uvedené třídy distanční výuku a k prezenční výuce nastoupí žáci 7. a 9. ročníku.

Všichni žáci musí mít po celou dobu výuky jednorázové chirurgické roušky. Stravování ve školní jídelně bude zajištěno a to tak, že vedoucí školní jídelny přihlásí všechny žáky na prezenční výuce ke stravování. Pokud rodiče nebudou mít zájem o obědy pro své dítě, odhlásí je nejpozději den předem.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou žáci na 2. stupni na prezenční výuce testováni antigenními testy, které školy obdržely od Ministerstva zdravotnictví. Bez provedení antigenního testu se dle pokynů MZ ČR nesmí žáci účastnit prezenční výuky. Absence jim bude omluvena, ale škola nemá povinnost zajistit pro tyto žáky distanční vzdělávání. Úkoly budou těmto dětem zadávány jako v případě nemoci. Žáci si mohou přinést do školy své například „plivací“ testy, které však musí být na seznamu testů schválených Ministerstvem zdravotnictví.

Žáci 2. stupně na prezenční výuce se dostaví vždy v pondělí a ve čtvrtek nejpozději v 7.30 hodin ke škole, kde si je převezmou učitelé k testování. V případě negativních testů, přejdou žáci k prezenční výuce. Děti s pozitivním testem budou izolovány od ostatních.  V co nejkratší době si je  rodiče musí vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvují  PCR test. Zároveň Vám posílám odkaz na webovou stránku, kde je testování podrobně popsáno: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

 

Otevření MŠ od 10.5. 2021

OTEVŘENÍ MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče a milé děti, HURÁÁÁ,
od pondělí 10. 5. 2021 bude MŠ opět otevřena pro všechny děti
v běžném režimu.
Děti se již nebudou testovat .
Na všechny se těší celý kolektiv školičky!