Informace pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy od 1.3.2021 Vám sděluji následující informace:

Ošetřovné po dobu uzavření MŠ

Veškeré informace o ošetřovném získáte na webu: http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-ošetřovnému. Podle nových pravidel škola již žádost nepotvrzuje.

Školné

V měsíci březnu bude školné sníženo dle délky uzavření MŠ. Vyúčtování proběhne až po otevření mateřské školy. Prosíme rodiče, aby na měsíc březen nezadávali jednorázový příkaz k platbě školného. Rodiče, kteří platí školné v hotovosti zaplatí sníženou částku až po znovuotevření provozu mateřské školy.

Distanční výuka v mateřské škole

Vzhledem k současné situaci bude probíhat u dětí s povinnou předškolní docházkou distanční výuka tzn. vzdělávání na dálku. Materiály budou vloženy na naše webové stránky – mshalenkovice.cz. Pokud rodiče nemají možnost si tyto materiály doma vytisknout, pište na email: mshalenkovice@centrum.cz. V tomto případě Vám je připravíme v listinné podobě a dohodneme se na době a místě jejich předání.

Ve středu 3.3.2021 v době od 8.00 do 16.00 hod. si mohou rodiče v mateřské škole vyzvednout osobní věci dětí.

Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky.

Všechny srdečně zdravím a děkuji za pochopení

Marie Mihálová vedoucí MŠ