ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HALENKOVICE

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje,
že zápis do Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2021/2022 proběhne v době od 2.5. – 16.5.2021.

Na základě epidemiologických opatření vlády ČR zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

Podrobné informace zde:

Zápis do MŠ 2021_-22 (PDF)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2021_2022 (PDF)

 

 

Sběr papíru

Na základě četných dotazů Vám oznamuji, že sběr papíru na naší škole proběhne na konci měsíce dubna. Tentokrát bude možný i sběr kartonů a papírových obalů, které však musí být vytříděny od novin a časopisů. Přesný termín sběru Vám s předstihem oznámíme.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že zápis
do 1. ročníku ZŠ Halenkovice pro školní rok 2021/2022 proběhne v době 26. 4. – 30. 4. 2021.

Na základě epidemiologických opatření vlády ČR zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

Podrobnější údaje k organizaci zápisu:

 1. Rodiče si stáhnou z webových stránek školy zápisní list a žádost o přijetí dítěte. Oba tiskopisy vyplní a žádost podepíší. Žadatel je zákonný zástupce dítěte.
 2. Pořídí si kopii rodného listu dítěte.
 3. Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky a přiloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).
 4. Výše uvedené vyplněné tiskopisy včetně kopie rodného listu doručte k rukám ředitelky školy nejpozději do 30. 4. 2021 a to buď:
 • do datové schránky /38umc9b/
 • e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail
 • poštou na adresu ředitelství školy: ZŠ a MŠ Halenkovice, 763 63 Halenkovice 550
 • vložením do poštovní schránky na budově nové školy
 • v nejnutnějším případě přinést osobně dle předchozí telefonické domluvy, nejpozději do 30. 4. 2021.
 1. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena.
 2. Seznam přijatých dětí /budou uvedena pouze registrační čísla/ bude zveřejněn na školním webu nejpozději do 12. 5. 2021.

Poznámka: Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne zápis do 1. ročníku prezenční formou. O konkrétní podobě zápisu budeme rodiče s dostatečným předstihem informovat.

Příloha ke stažení (.pdf) obsahuje:
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021/2022
Přidělení registračního čísla
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Opravy v mateřské škole

Na letošní hlavní prázdniny byla z důvodu nevyhovující, zastaralé a v některých případech už i nebezpečné elektroinstalace naplánována rekonstrukce rozvodů elektrické energie ve starší části mateřské školy včetně nových zásuvek, vypínačů a dalšího zařízení.

Vedení ZŠ a MŠ Halenkovice řešilo na schůzce s elektrikáři, zda se vůbec tato plánovaná akce stihne provést během obvyklého uzavření školky o hlavních prázdninách. Dle slov vedoucího firmy RYVA ELEKTRO bude třeba prodloužit dobu uzavření MŠ, pokud mají být realizovány mimo elektroinstalace také nové rozvody zabezpečovacího systému, výmalba rekonstruovaných prostor, úklid a nastěhování nábytku.

Proto jsme využili rozhodnutí vlády ČR o uzavření mateřské školy od 1. března z důvodu zhoršení situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 a oslovili elektrikářskou firmu s dotazem, zda by bylo možné uskutečnit alespoň část plánovaných prací už v měsíci březnu. Ve čtvrtek 4. března byla provedena obhlídka všech míst v mateřské škole, kde by měly být provedeny opravy. V pondělí 8. března zahájili elektrikáři práce související s  rekonstrukcí elektroinstalace. Ještě před tím zaměstnanci mateřské školy operativně vyklidili prostory, ve kterých se bude sekat, bourat, tahat nová kabeláž, malovat a další činnosti. Se stěhováním těžších kusů nábytku pomáhal pan školník.

Práce byly složitější o skutečnost, že nebyla k dispozici žádná projektová dokumentace z doby, kdy se elektroinstalace v mateřské škole prováděla.

V týdnu od 8. 3. do 12. 3. nastoupili také pracovníci, kteří provedli modernizaci zabezpečovacího systému. Našim požadavkům vyhověla i malířská firma Vašíček a ke konci týdne zahájila práce s odstraněním mnoha vrstev starých výmaleb tak, aby mohla být provedena kvalitní nová výmalba rekonstruovaných prostor.

Protože v současné době nevíme, kdy se znova mateřské školy otevřou, bude elektroinstalace v dalších prostorách dokončena o hlavních prázdninách, kdy plánujeme rekonstrukci elektrických rozvodů i na 1. stupni základní školy ve staré škole, kde je situace s elektřinou podobná jako v MŠ.

Velmi oceňuji vstřícné a operativní jednání výše zmíněných firem, které přispělo k tomu, že s největší pravděpodobností nebudeme muset prodlužovat uzavření halenkovické školky o hlavních prázdninách.

Přikládáme několik aktuálních fotografií z probíhajících prací.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

– 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 5. května 2021

 

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 3. června 2021.

 

Mgr. Olga Idesová