Pokračování distanční výuky

Vážení rodiče!

Je mi nesmírně lito, že Vám musím sdělit informaci z MŠMT o pokračování distanční výuky žáků 1. i 2. stupně základní školy i po 2. listopadu a to až do odvolání. Vím, že Vaše situace není vůbec lehká. I z tohoto důvodu se bude škola snažit o zdokonalení vzdálené výuky a to třeba tím, že pedagogičtí pracovníci budou usilovat o to, aby se co nejvíce úkolů v pracovních sešitech i v učebnicích mohla splnit při on-line výuce a to hlavně u mladších ročníků.

Děkuji Vám všem, kteří pomáháte svým dětem plnit školní úkoly a vedete je k zodpovědnému přístupu při plnění školních povinností. Velmi si vážíme rodičů, kteří úzce spolupracují se školou.

Milí rodiče, snad Vám budu moci v co nejkratší době sdělit lepší zprávy. Věřte, že stejně jako Vy, také všichni zaměstnanci školy s netrpělivostí očekávají uvolnění opatření v souvislosti s umožněním prezenční výuky alespoň pro žáky 1. stupně.

Za všechny pracovníky školy Vám i Vašim blízkým přeji hodně zdraví!

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy