Uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče!

Od 14. 10. 2020 je dle nařízení vlády České republiky zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Na základě tohoto rozhodnutí přecházejí všichni žáci ZŠ Halenkovice na povinnou distanční výuku, která bude trvat do 23. 10. Poté následují covidové prázdniny v době       26. – 30. 10., kdy nebude probíhat ani distanční výuka. Uzavřena bude i školní družina. Mateřská škola bude v provozu beze změny.

Věřte, že tato situace není příjemná ani pro učitele včetně vedení školy, protože jsme si vědomi, že žádná forma distanční výuky doplněná moderní technikou nemůže nahradit prezenční výuku žáků. Víme, že následující dny budou těžké i pro vás rodiče. Abychom všichni situaci dobře zvládli, prosíme o pravidelnou součinnost rodin se školou. Informace o výuce budou pravidelně sdělovány přes aplikaci Bakaláři. V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Přeji vám do tohoto nelehkého období pevné nervy, trpělivost a hlavně pevně zdraví!

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy