Zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 z důvodu deštivého a větrného počasí nemohlo proběhnout v parčíku u nové školy, jak bylo původně plánováno. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se také nekonalo společné shromáždění všech žáků i zaměstnanců školy ve vnitřních prostorách školy. Žáci 2. – 9. ročníku zahájili nový školní rok ve svých kmenových učebnách spolu se svými třídními učiteli. Prvňáčci byli přivítáni třídní učitelkou Mgr. Terezou Abrahamovou, ředitelkou školy PaedDr. Marií Kašíkovou, starostou obce p. Jaromírem Blažkem, místostarostou obce Bc. Karlem Platošem a zástupkyní SRPŠ p. Evou Janečkovou ve své třídě v budově staré školy, kam je doprovodili jejich rodiče. Na základě požadavku vedení školy a doporučení MŠMT použily v přeplněné učebně všechny dospělé přítomné osoby ochranné roušky.

Všichni prvňáčci dostali učebnice a učební pomůcky, svačinové boxy a od SRPŠ dárkové balíčky. Ředitelka školy předala všem novým školákům pamětní listy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Prohlédněte si fotografie na rajče.idnes.cz

Školní docházku ve školním roce 2020/2021 zahájili tito žáci:

 1. Zlata Trvajová
 2. Ela Vičánková
 3. Aneta Talašová
 4. Sofie Kašparová
 5. Marek Machala
 6. Petr Huleja
 7. Daniel Flora
 8. Tomáš Urban
 9. Štěpán Jakub Trvaj
 10. Michael Mojmír Markovec
 11. Lucie Kedrová
 12. Timon Bronislav Chytil
 13. Sofie Furstová
 14. Eliška Trvajová
 15. Marek Mazel
 16. David Kocourek
 17. Michal Janko
 18. Daniel Hanáček
 19. Alex Vachuta
 20. Eva Pechtorová
 21. Lucie Mészáros
 22. Edita Jánošíková
 23. Sára Horková
 24. Vojtěch Hubáček

Prohlédněte si fotografie na rajče.idnes.cz

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

– rodiče před vstupem  do MŠ použijí u vchodu dezinfekci na ruce a zajistí, aby si dítě před  vstupem do třídy řádně umylo ruce mýdlem a vodou.

– každé dítě má ve skříňce uloženou roušku v igelitovém sáčku

– nemocné děti nepatří do školky. Při jakémkoliv podezření na nemoc budou rodiče ihned  informováni a děti si musí co nejdříve z MŠ vyzvednout

– rodiče nesmí vstupovat do třídy

– rodiče se v budově školy zdržují co nejkratší dobu

– pravidla můžou být měněna, dle aktuální situace, proto sledujte nástěnky u tříd, kde jsou  vždy aktuální informace

Prosíme o respektování a dodržování stanovených pravidel.      

Děkujeme