Vážení strávníci,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 4. 2019 jsme z důvodu velkého navýšení cen potravin, nuceni zvýšit cenu stravného.

MŠ do 6 let:
Přesnídávka + pitný režim 9,-
Oběd                                20,-
Odpolední svačina            6,-

MŠ 7 let:
Přesnídávka + pitný režim 9,-
Oběd                                26,-
Odpolední svačina             6,-

Žáci ZŠ:
7 – 10 let                          26,-
11 -14 let                          27,-
15 let                                28,-

Cizí strávníci                    65,-

Senioři
s trvalým pobytem v obci 55,-