Září ve třídě Ježků uběhlo jako nic. Jak by ne, když jsme pořád měli co dělat. Povídali jsme si o své rodině, kamarádech, o tom, kam patříme a kde bydlíme. Dokonce  jsme si z velkého lega postavili své kamarády. Dětičky se je snažily také obléci, jelikož už se nám venku začíná ochlazovat a podzim zaťukal na dvířka. A proto, abychom nebyli nemocní, udržujeme se v kondici pravidelným cvičením ve školní tělocvičně. To je alespoň paráda!                                                                                               Eliška Černochová

Fotky zde: fotky zde