V úterý 5. 4. 2022 proběhl zápis do 1. ročníku naší základní školy. K zápisu se dostavilo celkem 25 dětí. Rodiče tří dětí zažádali o odklad školní docházky o jeden rok. Děti byly velmi šikovné, a tak si za své výkony jistě zasloužily dárek od kamarádů ze školní družiny, pamětní list a také sladkou odměnu. Průběh této akce je zaznamenán v přiložené fotogalerii.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Fotky na rajče.