Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ Halenkovice pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 7. 4. 2020 v době 14.00 – 16.00 hodin.
Na základě opatření MŠMT ČR ze dne 18. 3. 2020 zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí.

 

Podrobnější údaje k organizaci zápisu:

  1. Rodiče si stáhnou z webových stránek školy zápisní list a žádost o přijetí dítěte. Oba tiskopisy vyplní a žádost podepíší. Žadatel je zákonný zástupce dítěte.
  2. Pořídí si kopii rodného listu dítěte.
  3. Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.
  4. Výše uvedené vyplněné tiskopisy včetně kopie rodného listu doručte k rukám ředitelky školy do 7. 4. 2020 a to buď:
  • do datové schránky /38umc9b/
  • e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail
  • poštou na adresu ředitelství školy: ZŠ a MŠ Halenkovice, 763 63 Halenkovice 550
  • v nejnutnějším případě přinést osobně dne 7. 4. 2020 v době 14.00 – 16.00 hodin
  1. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena.
  2. Seznam přijatých dětí /budou uvedena pouze registrační čísla/ bude zveřejněn na školním webu nejpozději do 27. 4. 2020.

Příloha ke stažení (.pdf) obsahuje:
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020/2021
Přidělení registračního čísla
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice