Ve čtvrtek 4. dubna proběhl zápis do 1. ročníku do ZŠ Halenkovice pro školní rok 2019/2020. Bylo celkem zapsáno 22 dětí. Rodiče čtyř dětí zažádali o odklad školní docházky pro své dítě o jeden rok. Všechny zapsané děti dostaly pamětní list, sladkosti a dárek od dětí ze školní družiny.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Fotografie na rajce.net