Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhlo vzhledem k nepříznivému počasí ve třídách. Žáci 2. – 9. ročníku zahájili nový školní rok se svými třídními učiteli. Prvňáčky i jejich rodiče přivítali ve třídě v budově staré školy třídní učitelka Mgr. Hana Čechová, ředitelka školy PaedDr. Marie Kašíková, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Olga Idesová, starosta obce p. Jaromír Blažek, místostarosta obce Bc. Karel Platoš a zástupkyně SRPŠ paní Eva Janečková. Malí školáci dostali učebnice a učební pomůcky, svačinové boxy, od SRPŠ dárkové balíčky a ředitelka školy jim jako památku na tento pro ně významný den předala pamětní listy.
Mgr. Olga Idesová

Žáci 1. třídy – na fotce zleva:
Marianna Pavelka
Radek Šurmánek
Matěj Mišurec
Zuzana Janušková
Lenka Zapletalová
Jan Kučera
Diana Chochulová
Lucie Hubáčková
Amálie Navrátilová
Sofie Hamerníková
Eliška Mészáros
Eliška Drábková
Sofie Daňková
Klára Prachařová
Tomáš Mihál
Jiří Sudolský
Jiří Čevela