Výsledky voleb do ŠKOLSKÉ RADY:

Pedagogičtí pracovníci:

Volby proběhly: 25. 9. 2023

Kandidáti:
Marta Skýpalová       
Simona Přílučíková

Do ŠKOLSKÉ RADY za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
Marta Skýpalová a Simona Přílučíková

Zákonní zástupci žáků:

Volby proběhly v úterý 14. 11. 2023 a ve středu 15. 11. 2023
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 73 (z celkového počtu 191)
Účast ve volbách: 38 %

Kandidáti:

 1. Jiří Fürst                             5 hlasů
  2. Ing. Naďa Hanáčková         16 hlasů
  3. Iveta Hladilová                   16 hlasů
  4. Adéla Machalová               27 hlasů
  5. Mgr. Michal Palúch             26 hlasů
  6. Žaneta Plšková                   13 hlasů
  7. Anetta Súkupová               19 hlasů
  8. Mgr. Jan Švanyga               12 hlasů

Do ŠKOLSKÉ RADY za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
Adéla Machalová a Mgr. Michal Palúch

 

Složení školské rady od 1. 1. 2024

Za pedagogické pracovníky: Marta Skýpalová, Simona Přílučíková

Za zákonné zástupce žáků: Adéla Machalová, Mgr. Michal Palúch

Za zřizovatele: Anna Kašpárková, Bc. Žaneta Zapletalová MSc, MBA

 

Děkujeme všem voličům i kandidátům za účast ve volbách a těšíme se na další spolupráci.

Za přípravný výbor voleb: Mgr. Olga Idesová