Vážení rodiče, zde máte přehled o úplatách za předškolní vzdělávání od měsíce března až po měsíc srpen :

Stanovená úplata za měsíc březen ( 2.3.-16.3.2020) 150,- Kč

Za měsíc duben byly všechny děti osvobozeny od úplaty z důvodů uzavření MŠ

Stanovená úplata na měsíc květen ( 18.5.-29.5.2020):

Pro děti chodící do MŠ       =  160,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ   =    80,- Kč ( pokud rodič požádá o snížení úplaty – viz. formulář na webových stránkách )

Stanovená úplata na měsíc červen:

Pro děti chodící do MŠ       =  300,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ  =   150,- Kč ( pokud rodič požádá o snížení úplaty – viz. formulář na webových stránkách )

Stanovená úplata na měsíc červenec  230,- Kč ( platí všechny děti )

Stanovená úplata za měsíc srpen 160,- Kč ( platí všechny děti )

Přeplatky i nedoplatky za úplatu budou s rodiči individuálně projednány.

Mihalová M. vedoucí MŠ