Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

„Nákup nábytku a žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie Základní školy a Mateřské školy Halenkovice“

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace
Sídlo: Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice
Oprávněná osoba: PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka

vyzva

přílohy