Volby proběhly v pátek 11. 12. 2020 a v pondělí 14. 12. 2020 v době od 7:00 do 15:00 hodin v obou budovách Základní školy Halenkovice.

Volební komise ve složení:

  1. Mgr. Olga Idesová
  2. Mgr. Pavla Svitáková
  3. Mgr. Marcela Palúchová

Zapisovatelka: Mgr. Olga Idesová

Počet kandidátů: 7

Počet vydaných volebních lístků: 201
Počet odevzdaných volebních lístků: 119
Počet platných volebních lístků: 119
Účast ve volbách: 59,2 %

DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ BYLY ZVOLENY:
VERONIKA HORKOVÁ A ADÉLA MACHALOVÁ.

Složení školské rady od 1. 1. 2021

  • Za zřizovatele: Anna Kašpárková, Ing. arch. Zuzana Šalášková.
  • Za pedagogické pracovníky: Marta Skýpalová, Bc. Ilona Plisková.
  • Za zákonné zástupce žáků: Veronika Horková, Adéla Machalová.

Mgr. Olga Idesová