Ve čtvrtek 21. října jsme ve školní družině uspořádali soutěž „Vlaštovkiádu“. Děti si nejdříve vyrobily každý vlastní vlaštovku a nazdobily si ji. Potom jsme se přesunuli do školní tělocvičny, kde soutěž probíhala. Děti soutěžily v hodu do dálky. Nejlepší výkony byly oceněny drobnou odměnou. Děti se při tom bavily a zahráli jsme si ještě nějaké společné hry.

Pavla Kašpárková