v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, do kterého je MŠ Halenkovice zapojena, Vás zveme na odborně zaměřené tématické setkání rodičů s pracovníky SPC Zlín Mgr. Muchovou a logopedkou Mgr.Kohelovou, které se koná v pondělí 7.10.2019 v 15:30 hodin v mateřské škole na téma:

„ Bezproblémový vstup dítěte do ZŠ“

„Školní zralost z pohledu logopeda“

Těšíme se na vaši účast.