Ve středu 19. prosince uspořádala ZŠ a MŠ Halenkovice v sále OÚ vánoční besídku. Všechny třídy mateřské školy, žáci 1. – 3. ročníku základní školy a děti ze školní družiny se představili se svými tanečky, básněmi, scénkami a písněmi s vánoční i jinou tématikou. Za svá vystoupení byli všichni odměněni velkým potleskem hostů, kteří zaplnili sál do posledního místečka. Bohužel na mnoho hostů nezbylo místo u svátečně vyzdobených stolů, a proto museli stát.
Taková velká akce se neobešla bez pomoci mnoha ochotných lidí, kteří přispěli k tomu, že se škole podařilo pro všechny přítomné navodit tu pravou vánoční atmosféru v adventním čase. Mnoha přítomným zvlhla víčka při pohledu na své děti nebo vnuky při vystoupeních ve svátečně vyzdobeném sále. Proto velké poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům za nácvik programu, kuchařkám školní jídelny za pomoc  deváťákům při pečení cukroví na vánoční stoly, p. Martě Musilové za výzdobu opony, pracovníkům OÚ za pomoc při přípravě sálu, p. Františku Vojáčkovi za ozvučení sálu, Ing. Šaláškové za hudební doprovod, Anetě Nádvorníkové a Jirkovi Ivanovi za moderování besídky, maminkám ze SRPŠ za organizaci bufetu a p. starostovi Jaromíru Blažkovi za květiny pro všechny pedagogické pracovníky.Marie Kašíková, ředitelka školy