Střední odborná škola Luhačovice vyhlásila literární soutěž na téma „Pospíchej pomalu“. V kategorii osmých tříd získala 1. místo naše žákyně
Zuzana Běhůnková.
Gratulujeme!

Práce Zuzany Běhůnkové  Spěchej pomalu – Konečná

nahoru