Třídní schůzky s rodiči se uskuteční v úterý 24. 9. v 16.00 hodin v kmenových učebnách.