Správné nakládání s odpady a jejich třídění patří ke správným návykům dětí i dospělých. Jak to s odpady doopravdy je, jak se třídí a jak se recyklují, jaké máme kontejnery a co do nich patří, to vše si děti zopakovaly v týdnu, kdy jsme měli projekt Den země. Děti využily při práci tašky na třídění odpadu, obrazový materiál „ Odpad nemusí být odpad “, ve třídě Koťátka si  tiskly  zeměkouli pomocí naf. balonků a ve třídě Berušky vyráběly zemského panáčka. Navštívili jsme také v naší obci sběrný dvůr a čistírnu odpadních vod.V závěru týdne shlédly děti výukové video pro ekostrážce na interaktivní tabuli. Ve všech třídách bylo znát, že se děti  v problematice orientují a mají mnoho znalostí.

Mihalová M.