V úterý 31. 10. 2023 naši školu, konkrétně 1. – 5. třídu, navštívil lektor s ekologickým vzdělávacím projektem „Tonda Obal na cestách“. V rámci projektové výuky si každá třída během jednoho bloku procvičila základní pravidla týkající se třídění odpadu. Žáci se dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něho vyrábí.

Odkaz na fotografie od třídních učitelek z 1. a 4. tř.:

https://www.rajce.idnes.cz/zshalenkovice2/album/tonda-obal-na-cestach-2

Marta Skýpalová