Společné tvoření dětí ze druhého a třetího oddělení školní družiny do soutěže na téma „STRAŠIDLO S ŽIVOTOPISEM“.
Děti ze druhé a třetí třídy společnými silami vytvořili krásné práce strašidel. Při práci byly použity různé techniky práce (lepení, malování, práce s přírodninami) a byla podpořena týmová práce dětí, kdy se děti musely samy domluvit na tom co kdo bude dělat a jakým způsobem budou pracovat. Velkou část práce jsme s dětmi tvořily venku na hřišti, což děti velmi zaujalo a bavilo. Díky velkému zápalu dětí do činnosti vznikla tři krásná strašidla, která byla odeslána na výtvarnou soutěž do DDM Zlín.
Bc. Michaela Sedláčková