Krtečci

VÍTÁME VÁS „U KRTEČKŮ“

Třídní učitelky: Jaroslava Válková              Mgr. Zuzana Rašínová

Ve třídě Krtečků je zapsáno 17 dětí od 3 – 4 let.

Každé děťátko respektujeme jako jedinečnou individuální osobnost, s různými vědomostmi, potřebami a mírou pomoci. Všem dětem necháváme potřebný prostor pro adaptaci a vyjádření svých pocitů.

Paní učitelky se zaměřují zejména na získávání prvních sociálních kontaktů, adaptaci na nové prostředí a odloučení od rodičů. Děti se seznamují se školkou a jeho okolím, například formou pohádek, písniček, básniček, říkadel. Hra provází děti po celý den, děti se učí komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkami, učí se spolupracovat, společně si hrát. Společně si vytvářejí jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se učí postupně respektovat. Paní učitelky budou pomáhat dětem v osvojování základních prvků sebeobsluhy, jako je osobní hygiena, stolování, oblékání i společenské návyky a pravidla společného soužití.

Snažíme se o to, aby se dětičkám v naší mateřské školce moc líbilo a jejich srdíčka byla naplněna štěstím, láskou a radostí.