Sovičky

VÍTÁME VÁS “ U SOVIČEK“

Třídní učitelky: Bc. Ilona Plisková                  Simona Přílučíková

Ve třídě Soviček je zapsáno 16 dětí ve věku od 3 – 5 let.

Nižší počet dětí ve třídě umožňuje klidnější individuálnější práci s dětmi. Doufáme tedy, že po celý školní rok budeme nabírat velké množství dovedností a znalostí a před prázdninami z nás bude třída ne malých Soviček, ale velmi moudrých a rozumných Soviček.