1. září proběhlo v parčíku u nové školy slavnostní zahájení školního roku 2022/2023. Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková srdečně přivítala učitele, správní zaměstnance, hosty, rodiče a žáky, včetně 20 nových prvňáčků. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili hosté starosta obce p. Jaromír Blažek, místostarosta obce Bc. Karel Platoš a zástupce SRPŠ p. Robert Hruban. Paní ředitelka předala nejmladším školákům pamětní listy a v nově zrekonstruované první třídě na ně čekaly balíčky s dárky od SRPŠ, nové učebnice a učební pomůcky.
ZŠ Halenkovice navštěvuje k 1. 9. 2022 celkem 196 žáků.
Všem žákům i učitelům přejeme úspěšný a ničím nerušený školní rok 2022/2023.

Mgr. Olga Idesová

Fotografie