V parčíku před novou školou proběhlo 2. září slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. Ředitelka školy ve svém úvodním projevu přivítala starostu obce p. Jaromíra Blažka, místostarostu obce Bc. Karla Platoše, zástupce SRPŠ p. Evu Janečkovou a Zuzanu Kašpárkovou, ped. pracovníky, všechny školáky a rodiče žáků 1. ročníku, do kterého nastoupilo 17 nových prvňáčků. Noví prvňáčci dostali dárky od SRPŠ a pamětní listy.
ZŠ Halenkovice má k 1. 9. 2019 celkem 196 žáků.
Přeji všem žákům i zaměstnancům  halenkovické školy klidný a pohodový nový školní rok!
Fotografie z této akce najdete na www.rajce.net

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice