V prvních lednových dnech proběhlo v 8. a 9. třídě školní kolo dějepisné olympiády. Z žáků se na nejlepší pozici umístil Lukáš Juřena z 9. třídy se 40 body, v těsném závěsu s 37 body pak Jana Berzedyová, taktéž z 9. ročníku a dva chlapci se stejným počtem bodů z ročníku osmého, Adam Zdráhal a Michal Kučera. Letošním tématem byla „Šlechta v proměnách času“. Postupujícím do okresního kola, které proběhne distančně 22. března 2022, blahopřejeme.