Vnitřní řád školní jídelny

Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Vedení: vedoucí ŠJ Jana Doležalíková tel. 577104255
vedoucí kuchařka: Jaroslava Grebeníčková

1) Zásady provozu
Pro školní stravování se provoz ŠJ (ŠJ – výdejny) řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č.107 /2005 Sb., o školní stravování, v platném znění, (dále jen „vyhláška o školním stravování“) a hygienickými předpisy.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy při dodržování tzv. spotřebního koše vybraných druhů potravin.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Provoz ŠJ
Pracovní doba 6,00 – 14,30
Výdejní doba pro žáky a zaměstnance 11,45 – 13,30
pro cizí strávníky 10,45 – 11,15
pro odběr do jídlonosičů 10,45 – 11,15
poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob – horké jídlo

3) Výše stravného od 1. 4. 2019
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4 viz Příloha č. 2 „vyhlášky o školním stravování“.

děti do 6 let (MŠ):
přesnídávka 9,00 Kč (vč. položky na nápoje)
oběd 20,00 Kč, /strávníci, kteří dovrší během šk. roku 7 let věku, 26,- Kč/
svačina 6,00 Kč

7 -10 let oběd 26,00 Kč /strávníci, kteří dovrší během šk. roku 11 let věku, 24,- Kč/

11- 14 let oběd 27,00 Kč /strávníci, kteří dovrší během šk. roku 15 let věku, 25,- Kč/

15 a více let oběd 28,00 Kč

zaměstnanci školy oběd 36,00 Kč /při splnění podmínek uvedených ve vyh. č. 84/2005 Sb.,
v platném znění, je umožněno závodní stravování vlastním zaměstnancům příspěvkové organizace/

cizí strávníci oběd 65,00 Kč

Strávníci, vyjma dětí z mateřské školy, kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, si před zahájením vyzvednou u vedoucí školní jídelny čip oproti uhrazení vratné zálohy 100,- Kč. Pokud čip poškodí nebo jej ztratí jsou povinni si ihned koupit nový. Pokud při ukončení stravování strávník odevzdá nepoškozený a funkční čip vedoucí školní jídelny, bude mu záloha vrácena. Žákům, kteří se budou stravovat po celou dobu školní docházky bude záloha vrácena až poslední den v deváté třídě.

Před zahájením stravování ve školní jídelně (výdejně) si strávníci musí vyplnit přihlášku, kterou obdrží u vedoucí školní jídelny. Platnost přihlášky ke stravování je 1 školní rok.
Upozornění: v souladu s § 4 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
4) Placení stravného
Výběr stravného, jak žáků ZŠ tak dětí MŠ i zaměstnanců školy se provádí v hotovosti vždy poslední dva pracovní dny v měsíci. Ve výjimečných případech i kterýkoliv jiný den v následujícím měsíci. Platba se provádí u vedoucí školní jídelny. Od října 2018 bude prováděna i platba přes účet. Všichni strávnici dostanou číslo účtu a variabilní symbol pod kterým budou stravné hradit a to vždy do 20. dne v měsíci předešlém, kteří ve stanoveném termínu nezaplatí stanovenou výši stravného se v následující měsíc nebudou moci stravovat. Termíny plateb je třeba dodržovat.
V případě, že zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s vedoucí ŠJ či ředitelkou školy na jiném termínu úhrady, může ředitelka ZŠ a MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení stravování, ale i předškolního vzdělávání.

5) Platba stravného cizích strávníků je stejná jako u žáků ZŠ a MŠ.

6) Přihlášky a odhlášky
Oběd je možno odhlásit den předem do 14.00 hod. v kanceláři ŠJ nebo v kuchyni u kuchařek. Nejpozději však do 8.00 h ráno.
Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován. Za odhlášenou stravu je hodnota peněz odečtena při platbě stravného na další měsíc. Na konci školního roku jsou přeplatky za odhlášenou stravu vráceny proti podpisu žákům 9. třídy a všem, kteří se již nadále nebudou stravovat, ostatním se peníze převádí do následujícího školního roku.

Dle § 4 odst. 9 „vyhlášky o školním stravování“ se první den neplánované nepřítomnosti strávníka (dítě, žák, student) ve škole považuje za pobyt ve škole. Strávníkovi bude umožněn odběr jídla do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti musí být odhlášeny. Pozn. výše uvedené ustanovení vyhlášky o školním stravování se nevztahuje na závodní stravování zaměstnanců organizace.

Zaměstnanci organizace, kterým organizace zajišťuje závodní stravování ve vlastní školní jídelně musí dodržet příslušná ustanovení § 33b zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO zřízených USC, v platném znění.

7) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do ŠJ a webu školy.

8) Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen u vchodu do ŠJ, MŠ a webových stránkách školy.

9) Upozorňujeme strávníky, že pokrmy připravené a vydané ve školní jídelně (školní jídelně
– výdejně) jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

10) Dozor v jídelně nad žáky zabezpečují zaměstnanci školy dle rozpisu určeným vedením školy.
Žáci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování . Dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Řídit se pokyny dohlížející osoby a pracovnicemi ŠJ. Odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli.

11) Dotazy, připomínky – případné problémy řešte s vedoucí v kanceláři ŠJ.

Zpracoval: Doležalíková Jana

Podpis ředitelka školy: Marie Kašíková

Dnes

  • Středa 21. srpna 2019
  • Svátek má Johana
  • Zítra má svátek Bohuslav

Ankety

Aktuálně není k dispozici žádná anketa

Archív článků

Kalendář

Srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Čvc    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Počasí

booked.net