V pondělí 7.10.2019 se v naší mateřské škole uskutečnilo setkání rodičů s pracovníky SPC Zlín Mgr. Muchovou a logopedkou Mgr. Kohelovou na téma : „ Bezproblémový vstup dítěte do ZŠ a školní zralost z pohledu logopeda“. Toto setkání se setkalo s velkou odezvou. Rodiče měli spoustu dotazů ohledně svých dětí, jak s nimi dále pracovat při různých obtížích. Shlédli spoustu knižních materiálů, které by dítěti mohly pomoci.
Eliška Černochová a Marie Mihalová