V pátek 26. 6. 2020 proběhlo v prostorách obřadní síně Obecního úřadu Halenkovice slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku. Všem šestnácti žákům bylo třídní učitelkou Mgr. Olgou Idesovou předáno vysvědčení a z rukou paní ředitelky PaedDr. Marie Kašíkové obdrželi žáci pamětní listy, jako vzpomínku na devět let strávených na základní škole. Šerpy ABSOLVENTŮ ZŠ předali deváťákům starosta obce Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš. Obecnímu úřadu Halenkovice tímto děkujeme, že nám umožnili slavnostně se s žáky devátého ročníku rozloučit.
Našim deváťákům všichni ze srdce přejeme hodně životních úspěchů a splněných přání.

Mgr. Olga Idesová