ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, rozhodla ve věci zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Halenkovice od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly takto:

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:

1. 337/2023
2. 341/2023
3. 323/2023
4. 339/2023
5. 340/2023
6. 325/2023
7. 331/2023
8. 332/2023
9. 336/2023
10. 338/2023
11. 344/2023
12. 335/2023
13. 334/2023
14. 324/2023
15. 328/2023
16. 317/2023
17. 345/2023
18. 333/2023
19. 326/2023
343/2023 – Individuální vzdělávání

 

SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ:

342/2023
330/2023
318/2023
327/2023
322/2023
321/2023
319/2023
329/2023
316/2023
320/2023