Vážení rodiče!

Vláda ČR na svém dnešním zasedání rozhodla o prodloužení přísných protiepidemiologických opatřeních, z čehož vyplývá, že i nadále bude prezenční výuka ve školách probíhat pouze v 1. a 2. ročníku. Distanční výuka pro ostatní třídy bude pokračovat nejméně do 22. ledna 2021.

Věřte, že je mně i všem mým kolegům upřímně líto, že nemůžeme vyučovat prezenčně i ostatní žáky.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy