Vánoční besídka pro rodiče se uskutečnila v sále OÚ Halenkovice. Žáci 3. A měli pásmo složené z básniček, koled a tanečků a svoje vystoupení téměř všichni absolvovali v krojích.

Chtěla bych vyjádřit poděkování paní Adéle Machalové, která byla velmi vstřícná a ochotná. Pomohla nám připravit a vyžehlit všechny kroje a také asistovala při oblékání děvčat.  „DĚKUJI“ patří i paní Šavarové a paní Bieberlové.

Více fotografií z přípravy na besídku:

https://zshalenkovice2.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_pro_rodice_3.A_priprava/

Marta Skýpalová