– Podávají se 2 přihlášky, které tiskneme a potvrzujeme ve škole
– Přihlášky musí být na vybrané školy doručeny zákonnými zástupci do 1. 3. 2021
Jednotná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol:
1. termín (1. škola uvedená na přihlášce): 12. dubna 2021
2. termín (2. škola uvedená na přihlášce): 13. dubna 2021
náhradní termín (z vážných zdravotních důvodů, po písemné omluvě do 3 pracovních dnů): 1. termín: 12. května 2021, 2. termín: 13. května 2021
vyhodnocení: zpracovává společnost Cermat, výsledek zasílá školám do 28. dubna 2021 (započítává se lepší výsledek obou zkoušek), střední škola zveřejní výsledky do 30. 4. 2021, v případě nepřijetí zasílá uchazeči dopis (možnost odvolání do 3 pracovních dnů od doručení)
– střední škola může navíc pořádat také školní přijímací zkoušku
– do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímací zkoušky je nutno odevzdat na vybrané škole zápisový lístek (žáci obdrží v naší ZŠ), nelze jej brát zpět (pouze v případě přijetí na odvolání)
– v případě nepřijetí ani na jednu ze dvou vybraných škol, je nutné sledovat webové stránky jiných škol, zda vyhlašují např. 2. kolo přijímacího řízení
– na tříleté učební obory se přijímací zkoušky nekonají

Mgr. Pavla Svitáková