Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vydáno
žákům 6. ročníku, kteří docházejí na výuku,  v pondělí 29. 6. 2020 v době 8.00 – 8.30 hodin.
Šesťáci, kteří se neúčastní konzultací, si vyzvednou vysvědčení v pondělí 29. 6. v době 8.45 – 9.30 hodin.

 

Žáci 1. – 5. ročníku a žáci 7. – 8. ročníku si přijdou pro vysvědčení v úterý 30. 6. v době 8.00 – 8.30 hodin.
Ostatní žáci, kteří zůstali na distanční výuce, dostanou vysvědčení v úterý 30. 6. v době  8.45 – 9.30 hodin.

Všichni žáci si před prázdninami:

  • vyklidí skříňky,
  • odevzdají třídním učitelům klíče od skříněk
  • vrátí knihy ze školní knihovny.

 PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy