V úterý 20. 11. předala kněžna Alenka všem prvňáčkům Slabikáře a zároveň jim popřála, aby se všichni naučili do konce školního roku krásně číst. Všichni žáci se seznámili s pověstí o založení Halenkovic a vyluštili také připravený kvíz. Za velmi pěkně připravenou akci patří velké poděkování p. Pavlíně Bieberlové a p. Bohdaně Blažkové.
Marie Kašíková