Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel Základní a Mateřské školy Halenkovice
se sídlem Obecní úřad Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63

Zveme všechny členy SRPŠ Halenkovice (všechny rodiče dětí místní ZŠ a MŠ) na členskou schůzi, která se uskuteční dne 7. 11. 2023 v 17:30 v budově Obecního úřadu v Halenkovicích.

Program schůze

  1. Úvod, uvítání členů, vyplnění a ověření prezenční listiny.
  2. Zpráva o dosavadní činnosti spolku a hospodaření spolku.
  3. Zpráva o využití příspěvků SRPŠ na ZŠ a MŠ Halenkovice (host: paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková)
  4. Stanovení výše členského příspěvku na školní rok 2023/2024.
  5. Úkoly a plány SRPŠ na školní rok 2023/2024.
  6. Diskuze.
  7. Závěr.

V Halenkovicích dne 23. 10. 2023
Robert Hruban, předseda SRPŠ Halenkovice