V pátek 28. 4. 2023 bylo pro naše žáky připraveno poznávání přírodnin. Úkolem bylo poznat co nejvíce předložených exponátů. V učebně přírodopisu byly vystaveny větvičky stromů, rostliny, živočichové i houby. Tato „poznávačka“ proběhla v každé třídě druhého stupně a nejlépe si vedli tito žáci.
6. A – Roman Slezák
6. B – Veronika Vičánková
7. třída – Aneta Nekorancová
8. třída – Patrik Skopal
9. třída – Veronika Dobrozemská

Všem vítězům gratulujeme a přejeme spoustu přírodovědných úspěchů.
Mgr. P. Gabrielová