Ve čtvrtek 20.6.2019 se deváťáci rozloučili se svými spolužáky a školou posledním zvoněním. Připravili si krátký proslov na rozloučenou, zazpívali písničku Na kolena, přednesly básničky, které na sebe vymysleli a které jsou uveřejněny v jejich časopise. Nezapomněli se také rozloučit se školkou, ale také panem starostou, kde je čekalo milé posezení s pohoštěním. Vyřádili se dosyta, masky byly originální a hravé, hlavně pasovali osmáky do role budoucích deváťáků, tak aby předali štafetu.

Fotogalerie