Pan Remo Luppi zakoupil pro děti do florbalového kroužku 15 nových dresů.

Vedení školy za dar děkuje.